26/5/16

DEREITOS DOS NENOS E DAS NENAS


DEREITOS DOS NENOS E NENAS
           TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A UNHA IDENTIDADE
E A UNHA NACIONALIDADE.
- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A UNHA ALIMENTA-
CION BARIADA E NUTRITIVA.
T
-- TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A TER UN FOGAR ON-
DE PASAR A SUA INFANCIA.

-- TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A UNHA SANIDADE QUE VELE POLA SUA SAUDE.

- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A UNHA EDUCACION PUBLICA ONDE DESARROLLAR A SUA
MENTE PARA O FUTURO.
- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A SER TRATADOS IGUALMENTE SEN TER EN CONTA O SEXO
NEN O PAIS DE ORIGEN.

- TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A SER TRATADOS IGUAL AINDA QUE TEÑAN UNHA DISFUNCI-
ON FISICA.
-TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A UNHA SEGURIDADE E RESPETO SEN QUE NINGUEN PODA
ABUSAR DELES XA QUE SEGUEN SENDO SERES HUMANS.

- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A ELEXIR O SEU FUTURO A ESTUDAR SEN TER QUE TRABA-
LLAR NA MANO DE OBRA DE MANO INFANTIL.

- TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A SER PROTEXIDOS POR SEUS FAMILIARES RESPETADOS PO-
L LOS ADULTOS ADOLESCENTES E CALQUEIRA IDADE.

- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A SER EVACUADOS EN CASO DE CONFLICTO BELICO ENTRE
PAISES.

- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A NON SUFRIR SAMAIS AS CONSECUENCIAS DA CONTAMINA-
CION A RESPIRAR AIRE PURO SEN PERXUDICAR O SEU CORPO.

- - TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A DISFRUTAR, TER OS SEUS APARELLOS E XOGAR COS COMPA-
ÑEIROS PARA TER UNHA INFANCIA QUE RECORDAR.

- - TODOS OS NENOS ENENAS TEÑEN DEREITO A TER UN LUGAR NATURAL CO QUE PODER DISFRUTAR DA FA-
UNA.

- TODOS OS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A EXPRESARSE CON LIBERTAD DECIR LO QUE PIENSAN E QUE
A SUA VOZ SEA ESCUCHADA Y RESPETADA.
TAT
- - TODOS OS NENOS E NENAS DEBERIAN PODER DISFRUTAR DE ESTOS DEREITOS AL IGUAL QUE O FIXERON
NENOS DE 192 PAISES.

- -TODOS DEREITOS DOS NENOS DEBERIAN SER RESPETADOS POR QUE SER NENO/A E A ETAPA MAIS IMPOR-
DA SUA VIDA E A QUE RECORDARAN.


FIN
Daniel Doural Carballido e Ramón Romero Martínez 

No hay comentarios: