27/10/08

POEMAS

P oemas e historias para leer .
O s vehiculos para viaxar e
E ntoacions para cantar,
M ascotas para acompañar ,
A rtistas e pintores do mundo
S aben pintar.

Diego e Gabriel

No hay comentarios: